Čekejte prosím...

Podmínky používání webu

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.morepudy.cz je Moře půdy, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 684, 664 42 Modřice (dále jen provozovatel), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání internetových stránek se řídí těmito podmínkami.

Zásady ochrany osobních údajů

Pro správné fungování internetových stránek je nutné poskytnutí některých osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, které jsou zpracovávány za účelem výkonu oprávněného zájmu správce, další údaje mohou být získávány na základě souhlasu uživatele (analytické a marketingové cookies a údaje poskytnuté v kontaktních formulářích).

Cookies

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů „cookies“, které jsou z internetové stránky předávány na zařízení uživatele. Funkční cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace (například přihlášení uživatele), které uživateli ulehčí další její používání, a jsou nutné pro základní funkce webových stránek a jejich řádný provoz.

Kódy třetích stran

Web používá kódy od společnosti Google. Pro získání informací o návštěvnosti webu provozovatel používá analytické cookies, které sbírají anonymní informace o návštěvě uživatele za účelem zlepšení služeb. Marketingové cookies se používají pro personalizaci reklamních sdělení, která mohou uživatele zajímat.

Uživatel musí způsob používání těchto cookies při první návštěvě internetových stránek odsouhlasit v dolní vyskakovací liště, přičemž nastavení lze kdykoli změnit prostřednictvím odkazu Nastavení cookies v patičce webu. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Osobní údaje

Uživatel může správci poskytnout další osobní údaje prostřednictvím:

 • registrace uživatelského účtu,
 • hlídání nových nabídek na webu,
 • kontaktních, poptávkových formulářů,
 • přihlášením k odběru newsletteru.

Tímto souhlasí se zpracováním údajů provozovatelem webu za účelem, pro který byly poskytnuty, tedy za účelem příjímání a zpracování kupní nabídky, účasti v aukci, zasílání upozornění na připravované nabídky, zasílání newsletteru, nabídky pracovní pozice či navázání kontaktu.

Zároveň má uživatel právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, požadovat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat o výmaz osobních údajů, nebo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, po dobu 5 let.

Způsob užívání

Provozovatel připravuje internetové stránky s řádnou péčí, včetně odzkoušení funkčnosti na co nejvíce uživatelských zobrazovacích zařízeních (operační systémy, prohlížeče), avšak nezaručuje bezchybnou funkčnost na všech zobrazovacích zařízeních a uživatelských nastavení (zabránění přijmutí souborů "cookies", vypnutí technologie JavaScript, specifické nebo zastaralé internetové prohlížeče a platformy a podobně). Problémy podobného a technického rázu na straně uživatele nemohou být důvodem pro vymáhání účasti v aukci či nákupu.
Pokud jako uživatel narazíte na internetových stránkách na technickou překážku, která na vašem zobrazovacím zařízení neumožňuje bezproblémové přijímání služeb, coby provozovatel prosíme a budeme velice vděční za její nahlášení na e-mail info@morepudy.cz spolu se specifikací vašeho zařízení. Předem velice děkujeme.

Uživatel se zavazuje, že se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a že nebude poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu,
 • zasahovat do obsahu, technické podstaty či bezpečnosti internetových stránek,
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití bránit,
 • zasílat na stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny 16. 1. 2019.