Čekejte prosím...

Chci poradit

Víme, že nákup, prodej či pronájem pozemků nebývá při rozhodování a následné realizaci snadným krokem.

Rádi vám poradíme, abyste se vyhli nejasnostem, průtahům nebo zbytečným nákladům. Jsme odborníci s dlouholetou praxí v oblasti prodeje zemědělské půdy.

Nákup půdy

Prodej půdy

Pronájem půdy (pacht)

Zvažujete nákup či prodej půdy? Poraďte se s námi na e-mailu
info@morepudy.cz

Aktuálně

Jste zemědělec a chystáte se k nákupu nové půdy? Do 20. července 2020 můžete díky dotačnímu programu Podpora nákupu půdy ušetřit na úrocích.

Dotační program Podpory nákupu půdy

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím svého Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.) otevřelo program Podpora nákupu půdy, který pomáhá snížit finanční zátěž při nákupu nové půdy pro hospodaření.

   Kdo podporu vypisuje

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Je jedním z pilířů dotační politiky ministerstva.

   V čem pomůže

Finanční prostředky z této podpory slouží pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy.

   Jaká je výška podpory

Maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky až 15 000 EUR. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele podpor u programu Podpora nákupu půdy nesmí překročit částku 10 mil. Kč.

   Pro koho je

Pro malé a střední podniky, věnující se alespoň částečně zemědělské prvovýrobě.

   Kdy lze žádat

Program je pro žádosti otevřen po 3 měsíce – od 20. dubna do 20. července 2020.

   Kde a jak lze žádost podat

Formuláře pro podání žádosti včetně všech podrobných informací jsou na stránkách programu Podpora nákupu půdy na webu www.pgrlf.cz.