Čekejte prosím...

Detail přímého prodeje

Přímý prodej pozemku vhodného k investici - k. ú. Opatov v Čechách

Přímé prodeje / Přímý prodej pozemku vhodného k investici - k. ú. Opatov v Čechách
Přímý prodej pozemku vhodného k investici - k. ú. Opatov v Čechách
Katastrální území: Opatov v Čechách
Okres: Svitavy
Kontakt na správce přímého prodeje: info@morepudy.cz , tel. +420 608 830 000, Jitka Horsáková
Poznámka k přímému prodeji:

Nabízíme k prodeji pozemek v katastrálním území Opatov v Čechách, okres Svitavy v Pardubickém kraji o výměře 14.451 m2.

Obec Opatov se nachází cca 9 km severně od města Svitavy. Obec leží na železniční trati Brno – Česká Třebová, která je součástí I. tranzitního koridoru. Celá obec je vázána na vedení silnice I/43 (Svitavy – Brno), která umožňuje realizovat dálkové vazby ze severu z prostoru Lanškrouna a České Třebové jižním směrem na Svitavy a dále na Brno včetně vazeb na silnici I/35. Řešený pozemek je přímo přístupný ze silnice 3. třídy III/36813, která lemuje severní okraj pozemku. Blízké město Svitavy jsou silničním uzlem celostátního významu, kříží se zde dálkové silnice propojující východní Čechy, Vysočinu, střední a jižní Moravu a Kladsko. Z evropské silnice E442 vedené po silnici I/35 se zde odpojuje evropská silnice E461 (silnice I/43).

Pozemek je situován severovýchodně v rámci obce Opatov. Řešená plocha je dle platného územního plánu v ploše OV – plocha občanského vybavení. V rámci územního plánu je plocha označena Z23. Dle územního plánu je pozemek možné využívat pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum), občanské vybavení komerčního charakteru (obchodní prodej, ubytování, stravování, služby). Přípustné využití je pak pro bydlení, veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická infrastruktura či nemotorová doprava. Maximální zastavěnost 50 %.

Řešený pozemek leží na levém břehu řeky Třebovky, v jejím meandru. Vzhledem ke svému umístění v meandru řeky je pozemek z východu, jihu a západu v těsné blízkosti vodního toku a na pozemek zasahuje povodňové pásmo. Za řekou Třebovkou je plocha lesní a ochranné pásmo lesa zasahuje na řešený pozemek. Příjezdová komunikace prochází podél severní strany pozemku, jedná se o silnici 3. třídy směr Opatov – Helvíkov.

Na pozemek není evidována pachtovní smlouva. Na vyžádání jsme schopni poskytnout zpracovanou analýzu pozemku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavební pozemek, je při nákupu nutno počítat se sazbou DPH k tomuto pozemku.

Katastrální území: Opatov v Čechách
LV Parcelní číslo Podíl Výměra přes podíl
992 5362 1/1 14 451 m2
Cena:
5 058 000 Kč
Cena za m2:
350 Kč
Odeslat poptávku